Disclaimer

Alle rechten op de software applicatie en de algemene informatie van www.breejen-shipyard.nl berusten bij Den Breejen Shipyard. De informatie van www.breejen-shipyard.nl is bedoeld als informatiebron en ondersteuning voor alle geïnteresseerden in onze scheepsbouwactiviteiten. Er is maximale aandacht besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. Den Breejen Shipyard is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van schade ontstaan aan apparatuur of software, bijvoorbeeld als gevolg van virussen. Den Breejen Shipyard accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, de interpretatie en de toepassing ervan. Dit geldt voor alle soorten schade, inclusief directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden. De informatie van www.breejen-shipyard.nl mag niet openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of verkocht in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Den Breejen Shipyard.

Contact

E. info@breejen-shipyard.nl
T. +31 (0)184 - 676 140

Bezoekadres:  Havenstraat 7   |   3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postadres  :          Postbus 528   |   3370 BA Hardinxveld-Giessendam
Expeditie : Buitenweistraat 3   |   3372 BC Hardinxveld-Giessendam

© Den Breejen Shipyard