Privacyverklaring

Den Breejen Shipyard onderschrijft het belang van een deugdelijke bescherming van de privacy van personen en heeft haar organisatie daarop ingericht. Den Breejen Shipyard verwerkt persoonsgegevens enkel in beveiligde, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde bestanden, in het kader van duidelijk bepaalde en gerechtvaardigde doeleinden. Deze gegevensverwerking is ter zake dienend en beperkt tot het te bereiken doel; zoals het aangaan van overeenkomsten en het uitvoeren van werken. Den Breejen Shipyard is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en waarborgt een passende bescherming van haar bestanden. Den Breejen Shipyard verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij overeengekomen of (wettelijk) verplicht. Elke betrokkene heeft op schriftelijk verzoek het recht van inzage in de eigen gegevens, met het recht op correctie, verwijdering en/of verzet bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

E. info@breejen-shipyard.nl
T. +31 (0)184 - 676 140

Bezoekadres:  Havenstraat 7   |   3372 BD Hardinxveld-Giessendam
Postadres  :          Postbus 528   |   3370 BA Hardinxveld-Giessendam
Expeditie : Buitenweistraat 3   |   3372 BC Hardinxveld-Giessendam

© Den Breejen Shipyard